کسب در آمد از اینترنت(ماهان سورف)

(ماهان سورف)

کسب درآمد  به ازای سورف و کلیک

این سایت یک سایت ایرانی سورف است که پرداختهای آن به دلار میباشد  امکان زیر مجموعه گیری به صورت مستقیم در آن فراهم است.

0.03 دلار به ازای 100 سورف

0.005 دلار به ازای تبلیغ 60s

0.003 دلار به ازای تبلیغ 30s

 0.0015 دلار به ازای تبلیغ10s


ماهان سورف

لینک عضویت (ماهان سورف) :

 برترین ویژگی ماهان سورف : این سایت به بانک ملت، کارگزار پارس پال و پیزا(Payza) پرداختی دارد.

/ 0 نظر / 41 بازدید