ساعت در دعا نویسی

 

ساعت در دعانویسی بسیار مهم است و این ساعات با ساعت هایی که ما در طول روز استفاده میکنیم متفاوت است و چون نوشتن هر دعایی ساعت مخصوص به خودش رو داره ما نیاز به این داریم که اطلاع کامل از این ساعاته مخصوص داشته باشم (نظیر ساعت زحل،ساعت عطارد،ساعت مشتری و...). تمامی این ساعات در این فایل PDF تهیه و در اختیار شما قرار دادم.

دانلود کتاب

دانلود کتاب

/ 0 نظر / 65 بازدید